Geloof

Het geloof is als een vuurtoren. Het belangrijkste is niet het licht in het midden, maar de spiegels die het licht weerkaatsen. Laat ons ook zo het geloof weerkaatsen

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan